Příspěvky

Příspěvky můžete zaplatit u svého trenéra a nebo na účet číslo 424952339/0800, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

Příspěvky plaťte dvakrát ročně (únor, září).
2x 3000,-Kč přípravka (2014 a mladší), QR kód pro platbu
2x 4000,-Kč mini žáci (2012 a 2013), QR kód pro platbu
2x 4000,-Kč mladší žáci (2010 a 2011), QR kód pro platbu
2x 4000,-Kč starší žáci (2008 a 2009), QR kód pro platbu
2x 4500,-Kč dorostenci (2004 – 2007), QR kód pro platbu
2x 4500,-Kč muži (2003 a starší), QR kód pro platbu

Rodiče, pro které jsou příspěvky a jiné výdaje na sport značným zásahem do rodinného rozpočtu, můžou zažádat o příspěvek u České olympijské nadace. Tato nadace, vedená Janem Železným (olympijským vítězem v hodu oštěpem), pomáhá dětem k přístupu ke sportu. Další informace naleznete zde.

Návod k platbě registračního poplatku 350 Kč Českému svazu házené!

V novém informačním systému Handball – net 2.0 bude nutné za každého člena svazu platit každoroční členský poplatek ve výši 350 Kč. Proto vám přinášíme návod k úhradě tohoto poplatku:

  1. Najděte ve své e-mailové schránce e-mail od adresáta is@handball.cz s názvem Hnet 2.0 – Přístupové údaje, ve kterém najdete vaše přihlašovací údaje – email a heslo.
  2. Přihlaste se na stránce is.handball.cz pod přihlašovacími údaji z výše zmíněného e-mailu.
  3. Po přihlašování se vám zobrazí hlavní stránka, kde můžete vidět tři okénka – jméno, k úhradě a žádosti. Vás zajímá okénko k úhradě, měli byste tam také vidět částku 350 Kč. Vedle částky klikněte na tlačítko Uhradit.
  4. Po kliknutí na tlačítko Uhradit vás systém přenese do části stránky evidující platby. Ta má tři části – přehled, položky k úhradě a objednávky. Vás zajímá část položky k úhradě, kde zatrhnete
    položku Členský příspěvek fyzické osoby – vaše jméno. Po zatrhnutí kliknete na tlačítko Zaplatit vybrané.
  5. Na další stránce vyberete, zda chcete platit kartou nebo bankovním převodem a dále již postupujete podle běžných procesů vaší banky.
  6. Pokud byste si nevěděli rady, obraťte se na nás, rádi vám poradíme.