Příspěvky

Příspěvky můžete zaplatit u svého trenéra a nebo na účet číslo 424952339/0800, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

Příspěvky plaťte dvakrát ročně (únor, září).
2x 2500,-Kč mini žáci (2009 a mladší), QR kód pro platbu
2x 3000,-Kč mladší žáci (2007 a 2008), QR kód pro platbu
2x 3000,-Kč starší žáci (2005 a 2006), QR kód pro platbu
2x 3500,-Kč dorostenci (2004 a starší), QR kód pro platbu
2x 3500,-Kč muži (2000 a starší), QR kód pro platbu

Rodiče, pro které jsou příspěvky a jiné výdaje na sport značným zásahem do rodinného rozpočtu, můžou zažádat o příspěvek u České olympijské nadace. Tato nadace, vedená Janem Železným (olympijským vítězem v hodu oštěpem), pomáhá dětem k přístupu ke sportu. Další informace naleznete zde.