Každý účastník letního sportovního soustředění musí prokázat bezinfekčnost potvrzením o provedení PCR testu, očkováním nebo prokázat prodělání nemoci.

Zároveň musí při odjezdu odevzdat dva dokumenty:
1. Potrvzení o bezinfekčnosti
2. Plnou moc