Byla to výzva, která začala před dvěma týdny. Prvně se do prostoru koplo 3. května a po velké brigádě o 12 dní později máme k dispozici zcela nové venkovní hřiště, které opět rozšíří tréninkové možnosti klubu. Hráči tak nejenže začnou letní přípravu na zdravém povrchu pro pohybový aparát, navíc je ani nezaskočí žádná uzávěrka vnitřních prostor. Zásadní ale je, že s rozšířením tréninkových možností můžeme přivítat více zájemců o házenou.

 


První fotka pochází z 3. května, druhá je hotový trávník po brigádě 15. května

 

Velká brigáda se odehrála v sobotu 15. května. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli tak k výstavbě hřiště. Zvláštní poděkování pak patří paní Blance Viktorové za svačinu pro všechny účastníky brigády.

 


Práce na novém venkovním hřišti