Jelikož nejen sportem živ je člověk, využili jsme jedinečné nabídky a vzali celý tým mladších žáků místo tréninku na návštěvu Laboratoře vysokého napětí Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, která byla připravena speciálně jen pro náš tým. Pro kluky to byla příležitost vidět něco mimořádného a pro trenéry možnost poznat kluky i z jiné stránky než té sportovní. Společné zážitky mimo sportoviště určitě také přispívají k utužení vztahů uvnitř celého týmu a vzhledem k nezvyklému tichu v průběhu výkladu i demonstrace jednotlivých výbojů usuzujeme, že je výlet zaujal.